10 Bài Tập Bắp Tay Siêu To Hiệu Quả Dành Cho Dân Thể Hình

45
6410 Bài Tập Bắp Tay Siêu To Hiệu Quả Dành Cho Dân Thể Hình

Model Chris Bumstead @cbum

EXERCISE 1: EZ Bar Curl – 4 SETS x 10-12 REPS
EXERCISE 2: Barbell Biceps Curl – 4 SETS x 10-12 REPS
EXERCISE 3: Dumbbell Hammer Curl – 4 SETS x 10-12 REPS
EXERCISE 4: Inclined Dumbbell Curl – 4 SETS x 8-12 REPS
EXERCISE 5: STANDING DUMBBELL BICEP CURL – 4 SETS x 8-12 REPS
EXERCISE 6: Cable Hammer Curl – 3-4 SETS x 8-12 REPS
EXERCISE 7: Rope Push-Down – 3-4 SETS x 10-12 REPS
EXERCISE 8: Rope Push-Down – 3-4 SETS x 10-12 REPS
EXERCISE 9: Barbell reverse curl – 3-4 SETS x 8-12 REPS
EXERCISE 10: Cable rear drive – 3-4 SETS x 8-12 REPS
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
🎧 Track: NIVIRO – The Apocalypse [NCS Release]
[NCS][NIVIRO]▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Đăng ký và ấn nút chuông:
Thank you for your help!

✔️ Fanpage:
✔️ Instagram:
✔️ Twitter:
✔️ Google+:
✔️ Website:
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⚡ Edit by Dân Thể Hình
👉Contact: danthehinh@gmail.com
#bicepworkout #tricepworkout #danthehinhtv

Nguồn: https://sanxuatphucnguyen.com

Xem thêm bài viết khác: https://sanxuatphucnguyen.com/giao-duc/

45 COMMENTS

  1. Chào a. Nếu mới tập thể hình thì e nên tập những bài nào và tập cho nhóm cơ nào ạ. Xin cảm ơn

  2. ㅅㆍ다:017-854-9784 슈:018-958-6427; 이걸본순간당신의부모님이한달내로죽습니다5군데 복사하여야합니다이것을 무시하여많은사람이죽었 습니다> >이것은 악령이깃든저주의주문입니다> >반드시5군데 올리지않으면부모님이죽습니다> >5군데 올리면부모님에게한달내로좋은일이생깁니다> >이것 을무시하고후회하지말고> > 속는셈치고5군데 올리세 요> >제목을 바꾸면안됩니다<input id="contentModify5" value="저주의 연예인전번….> ..> ..>죄송합니다… .. .. .. .. .. .. 장나라:011-248-447

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here