Hàm răng sắc bén như kìm kẹp của xén tóc – Aegosoma george sharp teeth

2
68Aegosoma george sharp teeth!

Vào tháng 3/2015 một loài xén tóc mới thuộc giống Aegosoma đã được công bố có tên gọi Aegosoma george Do, 2015, người phát hiện ra loài mới này là nhà côn trùng học, thạc sỹ Đỗ Mạnh Cương. Khi nghiên cứu về phân loại học và phân bố các loài xén tóc thuộc giống Aegosoma, được Thạc sỹ Đỗ Mạnh Cương công bố trên tạp chí Journal of Asia-Pacific Entomology, tác giả đã phân tích và sắp xếp các loài xén tóc này thành năm nhóm khác nhau. Khi phân tích về phân bố của của các thành viên trong giống, tác giả đã điều chỉnh về phân loại học của một số loài, đồng thời đưa ra giả thuyết về mối liên hệ giữa 2 khu hệ động vật ở Đông Dương và Indonesia – Malaysia; trong quá khứ khi mực nước biển Đông xuống thấp tới mức các nhóm động vật có lẽ đã có thể di cư qua lại giữa 2 phần đất liền.

In March 2015, a new species of Aegosoma shearing was announced, called Aegosoma george Do, 2015, who discovered the new species as entomologist Do Manh Cuong. When studying the taxonomy and distribution of hair clones belonging to the genus Aegosoma, published by Master Do Manh Cuong in the Journal of Asia-Pacific Entomology, the author analyzed and sorted the shearers. Five different groups. When analyzing the distribution of members in the breed, the author adjusted the taxonomy of some species, and hypothesized the relationship between the two faunas in Indochina and Indonesia – Malaysia; In the past when the sea level of the East Sea was so low that groups of animals would probably have migrated between the two mainland areas.

Nguồn: https://sanxuatphucnguyen.com

Xem thêm bài viết khác: https://sanxuatphucnguyen.com/lam-dep/

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here