Hướng dẫn lập bản cam kết 02/CK-TNCN

0
72Hướng dẫn lập bản cam kết 02/CK-TNCN

Theo hướng dẫn tại mục i, khoản 1, điều 25 của Thông tư 111/2013/TT-BTC ban hành ngày 15 tháng 8 năm 2013 như sau:

“Điều 25. Khấu trừ thuế và chứng từ khấu trừ thuế

1. Khấu trừ thuế

Khấu trừ thuế là việc tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế trước khi trả thu nhập, cụ thể như sau:

i) Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác

Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Xem chi tiết tại web: www.tanthueviet.com

Tư vấn giải đáp kế toán online 24/24: 0984.744.591 ( Phí hỗ trợ 500.000 đ/tháng)
Học kế toán online:
Dịch vụ kế toán TPHCM:
#Hướngdẫnlậpbảncamkết02/CK-TNCN #dichvuketoan #dayketoanonline #hocketoanonline #tanthueviet #congtydichvuketoan

Nguồn: https://sanxuatphucnguyen.com

Xem thêm bài viết khác: https://sanxuatphucnguyen.com/tong-hop/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here