Hướng dẫn nộp thông báo tài khoản ngân hàng trực tuyến/ online lên Sở KH và Đầu TưHướng dẫn tự nộp thông báo tài khoản ngân hàng qua mạng:
Hướng dẫn thao tác nộp thông báo đã mở tài khoản ngân hàng qua mạng lên cổng thông tin quốc gia.
Bạn sử dụng phụ lục II-1 “thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp”, thay đổi thông tin đăng ký thuế lên trên sở kế hoạch và đầu tư.
Biểu mẫu thông báo tài khoản ngân hàng này bạn có thể try cập trang web của sở kế hoạch hoặc tìm kiếm trên google nhé.
Trong khoản 10 ngày khi mở tài khoản ngân hàng hoặc thay đổi thông tin tài khoản ngân hàng phải thông báo lên sở KH và ĐT.
Thông báo tài khoản ngân hàng này sẽ không tốn phí và bắt buộc nộp bằng trực tuyến, không nhận trực tiếp nữa, khi bạn có thông báo chấp thuận thì bạn in thông báo cùng biên nhận, đem file bạn đã scan trực tuyến để lên nộp, bạn chờ nhận kết quả sẽ trả kết quả ngay.
Chúc bạn nộp thông báo tài khoản ngân hàng qua mạng thành công nhé

Nguồn: https://sanxuatphucnguyen.com

Xem thêm bài viết khác: https://sanxuatphucnguyen.com/tong-hop/