Schannel – S Games : Top 6 Games kinh dị không dành cho người yếu tim– Top 6 games mới nổi Tuần 2 / Tháng 3 :
– Top 6 games hay giải trí cuối tuần cho Windows Phone
– Top 6 games nhẹ nhàng vui vẻ giải trí cuối tuần :

Link tải các games :

The Woods:
– appvn.com/i/index.php/home/app/18730

Dead Space:
– iOS: appvn.com/ios/tai-game-iphone/dead-space/4280
– Android: appvn.com/android/details?id=com.ea.deadspace_row

Eyes:

iOS: appvn.com/android/details?id=com.eyesthegame.eyes
Android: appvn.com/android/details?id=com.eyesthegame.eyes

Five Nights 2:

– IOS: appvn.com/ios/tai-game-iphone/five-nights-at-freddys-2/31307
– Android: appvn.com/android/details?id=com.scottgames.fnaf2

The Woods
– appvn.com

Hysteria Project:

– iOS appvn.com/ios/tai-game-iphone/hysteria-project/2935

The walking Dead 2 :

– iOS:

Nguồn: https://sanxuatphucnguyen.com

Xem thêm bài viết khác: https://sanxuatphucnguyen.com/may-tinh/