Test Kiểm tra main Foxconn G31MV mainboard repair Test

8
70computer repairs #pc repair #no power motherboard repaired

Foxconn G31MV đủ nguồn không boot do lỗi không đủ xung Clock
** Nhận Main trong tình trạng kích nguồn treo reset.
** Kiểm tra :
– Nguồn RAM: 1.8v – 0,95V – 3.3v
– Nguồn PCH: 1.2v
– Nguồn VCCSA tại Q11: 1.2V
– Nguồn CPU: 1.08v ( thấy hơi sụt, bình thường 1,2v ~ 1,35v)
– ktra 2 con tụ xung Clk thấy 1 bên 1,57V , 1 bên 0,12V .
** Thấy xung Clk ra không đủ. Tiến hành thay Clock thì main đã boot code. Nhưng boot tới code 81-42 thì treo. Tiến hành Nạp lại BIOS main boot xuất hình.
main sụt nguồn Vcore do xung Clock ra không đủ.

Xem tham khảo thêm
1 số bệnh cơ bản của mainboard:

1. main Asrock 333 D667 kích nguồn mã code hexa không nhảy , nguyên nhân hở socket CPU , tiến hành hấp lại socket CPU, main chạy bình thường .
2. main Asus P5GC-MX thỉnh thoảng bị reset lúc thì ngay ở màn hình dos, or win … vv , nguyên nhân hở socket CPU , tiến hành hấp lại socket , main chạy bình thường.
3. main MSI 945PL không kích nguồn được, chạm chập 2 chân thạch anh kích nguồn dc nhưng main không boot, hấp lại chip Nam main boot bình thường
4. Main Foxcon G31 kích nguồn main chạy nhưng không boot ktra thấy FET cấp nguồn 1,2 V cho chip bắc và APG cháy. Nguyên nhân là do lỗi ic dao động isl 6321 tiến hành thay cặp FET và chip isl 6321 main boot bình thường
5. Main Giga G31M không kích nguồn được, kích ép ko được suy ra chập main , gỡ bỏ nguồn cấp VRM main kích nguồn dc ! đo ktra thì chết 1 FET 12V tiến hành thay Fet khác main boot bình thường
6. main Giga 8i865GME-775 kích nguồn card test báo code CO C1 D3 41 50 FF màn hình không lên gì, cắm card VGA thì code dừng 50 màn hình hiện scan imger bios ….. up lại bios main chạy boot bình thường !
7. Main Asus P5AD2-E kích nguồn quạt quay 1 2 vòng rùi tắt, rút pin 12V kích nguồn quạt quay ktra chân en = 1,2v pgood = 0,5v lỗi ic giao động ADP3180 – thay ic khác main boot bình thường
8. main Asrock P4i45GV card test báo Ad , tụ lọc nguồn chip bắc bị phồng, thay tụ lọc nguồn main boot bình thường
9. main Prescott 533 mất nguồn CPU, do Pgood = 0V tiến hành thay FET 3055 ở đầu khe ram , main boot bình thường
10. Main intel 915GLVG kích nguồn đèn chớp nháy, nhấc ic ADP3188 main kích nguồn được, thay thử ADP 3188 khác vào cắm CPU tải giả có nguồn, cắm CPU thật mất nguồn. — nguyên nhân ADP3188 lỗi, thay ADP 3188 khác có nguồn CPU main boot bình thường
11. main intel 478 tình trạng là kích nguồn lúc được lúc không, đang nhảy code hexa thì mất nguồn. nguyên nhân là do hở socket cpu vì main intel muốn kích nguồn dc thì phải cắm CPU sau khi hấp socket main boot bình thường
12. main Giga 945GZM-S2 code bios 45 tiến hành up bios main boot bình thường
13. có nguồn CPU main boot bình thườngmain Foxcom 45CMX mất nguồn CPU do mất nguồn Ram 1,8V thay thế ic dao động nguồn ram IC 7120 ( tương đương RT 8150 ) ram có nguồn 1,8v –
14. chập fet, tháo fet chập thay fet mới vào, kích nguồn tình trạng vẫn thế ! thay thử ic đảo pha và cặp fet main có vcore boot bình thường ! main chập vcore -main intel 845gvrs kích nguồn quạt lắc lư rút chân pin 12v, quạt quay bình thường –
15. fet ko thông. Thay fet Q289 nguồn chip bắc =1,2v main boot bình thườngmain giga 945gcm-s2 mất xung reset và clock. Đo nguồn chip bắc = 0,6v. tại chân D của fet Q287 = 0.6v cấp nguồn cho fet Q287 là fet Q289 đo tại chân D =1,8 G=10.3v chân S= 0.6v điều kiện mở fet đủ –
16. main asus P5GZ-MX cardtest báo code 85 màn hình báo lỗi usb shutdow after 15s. sau 15s thì main tự shutdow , ktra thì thấy mất nguồn 5v cấp cho công usb. Tụ điot bị đứt, tiến hành thay tụ. main boot bình thường.
17. main intel kích nguồn cardtest báo code bios E8 E9 EA EB, lỗi bios. Up lại bios main boot bt
18. main giga 945gzm-s2 kích nguồn mất vcore, chip bắc, ram … tiến hành thay OSC 6520 ( ic quản lý nguồn ram ) main boot bình thường
thay fet nguồn ram main boot bình thường19.main 865G7 cardtest dừng code AF25 thay chip bắc vẫn thế ! nguồn cpu ram bắc nam đủ ! nguồn ram đo = 2,56v
thay cặp fet khác. Có nguồn chip bắc main boot bt , fet ram hết nóng20. main p4i65GV mất xung reset kiểm tra thấy fet nguồn ram nóng , mất nguồn chip bắc, chân D và G của fet có nguồn –
21. main foxcom 45GMX kích nguồn card test báo FF ko out vga on, out vga rời ! ktra thấy diot D20 ( gần pin 12V vcore ) bị chạm, tiến hành thay diot. Main boot out vga on .
22. Main Giga 945GCM-S2 nguồn đầy đủ , mất xung reset. Tiến hành hấp chip nam đã có xung reset nhưng main không boot. Thay chip nam khác. Main boot bt
23. main biostart 945GC-M7 TE mất xung reset ( có nguồn cpu ) lỗi ic Lan gỡ ic Lan ra main boot bt

Nguồn: https://sanxuatphucnguyen.com

Xem thêm bài viết khác: https://sanxuatphucnguyen.com/cong-nghe/

8 COMMENTS

  1. Nhà có con pc khủng long chạy main nay mua 10 năm trước , giờ vẫn chạy tốt nếu nhu cầu chỉ đọc báo , xem youtube . Ngoài ra thì ì ạch . Không biết có nâng cấp gì lên được cho th cu cháu chơi game không anh nhỉ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here