THỰC HÀNH KẾ TOÁN – THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ – MẪU SỔ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP THỰC TẾ

0
62Kế toán Đức Minh có nhận được thắc mắc của một số bạn về các mẫu hình thức tổ chức kế toán tại một công ty, sau đây Kế toán Đức Minh sẽ đưa ra một mẫu hình thức tổ chức kế toán ở “công ty CP Sản xuất thương mại và dịch vụ X” cho các bạn tham khảo

Hằng ngày, căn cứ vào các chứng từ ghi sổ Nhật ký chung, sổ nhật ký bán hàng và sổ kế toán chi tiết. Vào cuối tháng căn cứ vào số liệu của sổ nhật ký chung, nhật ký bán hàng để ghi vào sổ cái theo các khoản kế toán phù hợp. Đồng thời cũng căn cứ vào sổ kế toán chi tiết để kế toán lên bảng tổng hợp chi tiết. Cuối tháng căn cứ vào sổ Cái lập bảng cân đối tài khoản. Sau khi đã kiểm tra đối chiếu khớp đúng số liệu ghi trên sổ Cái và Bảng tổng hợp chi tiết. Về nguyên tắc thì tổng số phát sinh Nợ và tổng số phát sinh Có tên bảng cân đối tài khoản phải bằng tổng số phát sinh Nợ và tổng số phát sinh Có trên sổ Nhật ký chung.

Và cuối cùng là dựa vào Bảng cân đối tài khoản và Bảng tổng hợp chi tiết để lập báo cáo kế toán.

Do công ty áp dụng hình thức ghi sổ Nhật ký chung nên đơn vị sử dụng các loại sổ sách như: sổ Nhật ký chung, sổ Cái, các tài khoản có liên quan, sổ Nhật ký bán hàng, sổ chi tiết, sổ theo dõi hoạt động kinh doanh của đơn vị như: Sổ chi tiết các tài khoản 642, 632, 131, 334, 111, 112…

Các chứng từ của công ty gồm các loại như: hoá đơn bán hàng, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, phiếu thu, phiếu chi, phiếu xin tạm ứng…

Hiện nay công ty đã đưa máy vi tính vào hỗ trợ công tác kế toán. Công ty đang áp dụng phần mềm kế toán Fast Accounting, nên chứng từ gốc như: phiếu xuất kho, phiếu thu, phiếu chi, hoá đơn bán hàng…sẽ là dữ liệu đầu vào để đưa vào máy tính. Khi đó phần mềm sẽ tự động xử lý các thông tin này và sẽ lưu vào các sổ kế toán tổng hợp, chi tiết, các báo cáo kế toán, giúp kế toán in, xem các bảng biểu , sổ sách cần thiết cho công ty một cách nhanh chóng, chính xác.

Để biết thêm thật nhiều thông tin kiến thức và các khóa học kế toán hữu ích, mời các bạn xem thêm tại Website:
Tham khảo các khóa học kế toán online tại :
Và download tài liệu miễn phí tại:

Chúc các bạn học tốt cùng Kế Toán Đức Minh!

Nguồn: https://sanxuatphucnguyen.com

Xem thêm bài viết khác: https://sanxuatphucnguyen.com/tong-hop/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here