Tiền thuê nhà tính thuế TNCN như thế nào?

Một trong những phúc lợi hiện nay mà nhiều dành cho người lao động đó là trả tiền thuê nhà thay cho họ. Theo quy định pháp luật, phần tiền này sẽ được tính vào thuế thu nhập cá nhân. Vậy tiền thuê nhà tính thuế TNCN như thế nào? Hãy cùng Meeyland tìm hiểu ngay dưới đây.

Tiền thuê nhà tính thuế TNCN như thế nào

Căn cứ theo khoản 2 Điều 11, Thông Tư 92/2015/TT – BTC, thu nhập người lao động nhận từ công ty, doanh nghiệp như tiền nhà, tiền điện, tiền nước, các dịch vụ kèm theo…


Tiền thuê nhà tính thuế TNCN được tính như thế nào

Khoản tiền được nhận sẽ không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế phát sinh ngay tại đơn vị. Người lao động sẽ phải tính khoản tiền thuê nhà vào thu nhập chịu thuế.

Cách tính tiền thuê nhà vào thuế TNCN:

Ông A, một tháng có thu nhập chịu thuế tại công ty là 5 triệu. Bên cạnh đó, công ty chi trả cho ông A 1,5 triệu tiền thuê nhà hàng tháng.
Tổng thu nhập chịu thuế của ông A như sau: 15% x 5 triệu = 750.000 đồng
Tổng thu nhập chịu thuế của ông A là: 5.750.000 đồng.
Số tiền 750.000 đồng tính vào thuế TNCN của bạn. Phần còn lại:
1,5 triệu – 750.000 = 750.000 đồng (Không tính thuế)
Trường hợp này chỉ đúng với việc khoản tiền cho thuê 5 triệu đồng. Trường hợp thu nhập chịu thuế lớn hơn 5 triệu, doanh nghiệp không chi trả phần lớn hơn. Lúc nào,công ty sẽ tính 5 triệu tiền thuê nhà vào thu nhập chịu thuế của cá nhân.


Phần thuế này bắt buộc phải nộp theo quy định của pháp luật

Ví dụ, Ông B thu nhập 50 triệu đồng/ tháng, công ty chi trả 5 triệu tiền thuê mỗi tháng.
15% thuế thu nhập ông B là: 15%  x 50 triệu đồng = 7,5 triệu
Công ty chỉ trả 5 triệu hoặc ít hơn thì 5 triệu tiền thuê nhà tính vào thuế. Theo đó:
50 triệu + 5 triệu = 55 triệu x 15% = 8.250.000 đồng.

Cách tính thuế thu nhập cá nhân khi cho thuê tài sản
Doanh nghiệp chỉ chi trả mức thuê nhỏ hơn 5 triệu

Văn bản pháp lý chi phối

Cách tính thuế thu nhập cá nhân được tính dựa trên hai văn bản pháp lý sau:

  • Thông tư 111/ 2013/ TT – BTC hướng dẫn thi hành luật thuế TNCN.
  • Thông tư 92/ 2015/ TT – BTC hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thu nhập cá nhân, kinh doanh,…

Xem thêm các thông tin hữu ích khác tại : https://sanxuatphucnguyen.com/

Qua đây, bạn đã biết thông tin về tiền thuê nhà tính thuế TNCN thế nào. Người lao động nên chú ý đến những vấn đề này để đóng tiền đầy đủ về thuế cho chính phủ. Phần tiền thuế này là bắt buộc, nếu không đóng sẽ bị xử phạt theo quy định pháp luật.
​​​​​​​