Trường đại học ngoại thương có cẩm nang gì hướng dẫn thực tập tốt nghiệp

0
691. Trang bìa cứng (mẫu 1)
2. Trang bìa lót (tức là in lại trang bìa cứng trên bằng giấy trắng)
3. Trang Phiếu nhận xét của Cơ quan/Đơn vị nơi sinh viên tham gia thực tập (bản chính) (mẫu 4). Mục này cần ghi rõ thời gian bắt đầu và kết thúc giai đoạn thực tập của sinh viên. Cuối phần nhận xét phải có mộc tròn xác nhận của Cơ quan – Nơi sinh viên đăng ký và tham gia thực tập.
4. Trang phiếu nhận xét của giáo viên hướng dẫn thực tập (mẫu 5)
5. Trang “Lời cảm ơn”
6. Trang “Các từ viết tắt sử dụng”
7. Trang “ Danh sách các bảng sử dụng”
8. Trang “Danh sách các đồ thị, sơ đồ”
9. Trang “Mục lục”
10. Trang “Lời mở đầu” nội dung bao gồm:
– Đặt vấn đề, tầm quan trong, ý nghĩa của đề tài.
– Mục tiêu cụ thể cần đặt ra để giải quyết trong đề tài.
– Phương pháp thực hiện đề tài.
+ Phạm vi của đề tài.
+ Kết cấu các chương của đề tài gồm 3 chương:
Chương 1: Tổng quan và một số quy định chung của đơn vị thực tập.
Nội dung bao gồm: tóm lược quá trình hình thành phát triển, đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh, tổ chức quản lý, tổ chức công tác kế toán và các vấn đề khác có liên quan đến đơn vị (chương này có độ dài khoảng 10 trang).
Chương 2: Thực trạng của vấn đề liên quan đến đề tài đã chọn tại đơn vị.
Nội dung bao gồm: Mô tả phản ảnh, phân tích đánh giá tình hình thực tế liên quan đến đề tài của đơn vị (chương này có độ dài tối đa không quá 40 trang).
Chương 3: Nhận xét đánh giá quá trình thực tập.
Nội dung bao gồm nhận xét đánh giá về:
– Quá trình thực tập của sinh viên.
– Mối liên hệ giữa các bộ phận tại đơn vị.
– Các quy định tại công ty.

Nguồn: https://sanxuatphucnguyen.com

Xem thêm bài viết khác: https://sanxuatphucnguyen.com/tong-hop/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here